การบริการจัดหาแรงงานเพื่อเข้าคลังสินค้า

หมวดหมู่การบริการ : การบริการจัดหาแรงงานเพื่อเข้าคลังสินค้า

รายละเอียดการบริการ :

ชื่อ : การบริการจัดหาแรงงานเพื่อเข้าคลังสินค้า
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
การบริการจัดหาแรงงานเพื่อเข้าคลังสินค้า

การบริการจัดหาแรงงานเพื่อเข้าคลังสินค้า

        เหมาะกับโรงงานที่มีสินค้าในการจัดเก็บจำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้งใช้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการใช้แรงงานและบริหารการจัดการ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ เราจึงรับจัดหาแรงงานสำหรับงานในโกดัง คลังสินค้า สถานที่จัดเก็บสินค้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง