รับเหมาแรงงานไทย

หมวดหมู่การบริการ : รับเหมาแรงงานไทย

รายละเอียดการบริการ :

ชื่อ : รับเหมาแรงงานไทย
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
รับเหมาแรงงานไทย

 

 

 
บริการรับเหมาแรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารประกอบอย่างที่กฎหมายกำหนด เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานนี้
บริษัทจะทำการนำเข้าแรงงานต่างด้าว(MOU) บริษัทได้นำเข้ามาเพื่อจะรองรับความต้องการขอโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานนี้
แรงงานนี้จะถือว่าเป็นพนักงานของลูกค้า
บริษัทจะนำเข้าแรงงานต่างด้าว(MOU)ให้กับลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานนี้ แต่ทางบริษัทจะจัดทำเอกสารต่างๆเกี่ยวกับต่างด้าวในถูกต้องตามกฎหมายกำหนดซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปทำเอกสารให้กับแรงงานต่างด้าวนี้
และติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า แรงงานที่เรานำเข้าได้แก่
1. แรงงานชาวพม่า
2. แรงงานชาวกัมพูชา
เอกสารต่างด้าวที่บริษัทจะจัดทำให้ได้แก่
1. VISA
2. PassPort
3. เล่มใบอนุญาตทำงาน(Work Permit) - See more at: http://www.pctbusiness.com/service.html#sthash.gjilOnk2.dpuf
บริการรับเหมาแรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารประกอบอย่างที่กฎหมายกำหนด เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานนี้
บริษัทจะทำการนำเข้าแรงงานต่างด้าว(MOU) บริษัทได้นำเข้ามาเพื่อจะรองรับความต้องการขอโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานนี้
แรงงานนี้จะถือว่าเป็นพนักงานของลูกค้า
บริษัทจะนำเข้าแรงงานต่างด้าว(MOU)ให้กับลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานนี้ แต่ทางบริษัทจะจัดทำเอกสารต่างๆเกี่ยวกับต่างด้าวในถูกต้องตามกฎหมายกำหนดซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปทำเอกสารให้กับแรงงานต่างด้าวนี้
และติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า แรงงานที่เรานำเข้าได้แก่
1. แรงงานชาวพม่า
2. แรงงานชาวกัมพูชา
เอกสารต่างด้าวที่บริษัทจะจัดทำให้ได้แก่
1. VISA
2. PassPort
3. เล่มใบอนุญาตทำงาน(Work Permit) - See more at: http://www.pctbusiness.com/service.html#sthash.gjilOnk2.dpuf

สินค้าที่เกี่ยวข้อง