ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงาน

พนักงานทุกคนที่บริษัทดูแล เราจะพาไปตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงาน