สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   38  
2 Sep 2022   52  
3 Sep 2022   49  
4 Sep 2022   48  
5 Sep 2022   45  
6 Sep 2022   61  
7 Sep 2022   56  
8 Sep 2022   54  
9 Sep 2022   50  
10 Sep 2022   62  
11 Sep 2022   48  
12 Sep 2022   56  
13 Sep 2022   54  
14 Sep 2022   48  
15 Sep 2022   65  
16 Sep 2022   58  
17 Sep 2022   39  
18 Sep 2022   45  
19 Sep 2022   49  
20 Sep 2022   64  
21 Sep 2022   46  
22 Sep 2022   67  
23 Sep 2022   55  
24 Sep 2022   63  
25 Sep 2022   54  
26 Sep 2022   68  
27 Sep 2022   72  
28 Sep 2022   61  
29 Sep 2022   48  
30 Sep 2022   50