สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2022   80  
2 Aug 2022   61  
3 Aug 2022   59  
4 Aug 2022   61  
5 Aug 2022   67  
6 Aug 2022   77  
7 Aug 2022   62  
8 Aug 2022   61  
9 Aug 2022   53  
10 Aug 2022   92  
11 Aug 2022   52  
12 Aug 2022   53  
13 Aug 2022   57  
14 Aug 2022   53  
15 Aug 2022   45  
16 Aug 2022   48  
17 Aug 2022   55  
18 Aug 2022   38  
19 Aug 2022   52  
20 Aug 2022   43  
21 Aug 2022   36  
22 Aug 2022   43  
23 Aug 2022   57  
24 Aug 2022   74  
25 Aug 2022   50  
26 Aug 2022   52  
27 Aug 2022   57  
28 Aug 2022   36  
29 Aug 2022   47  
30 Aug 2022   71  
31 Aug 2022   49