สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2022   63  
2 Jul 2022   59  
3 Jul 2022   51  
4 Jul 2022   67  
5 Jul 2022   60  
6 Jul 2022   56  
7 Jul 2022   70  
8 Jul 2022   64  
9 Jul 2022   63  
10 Jul 2022   37  
11 Jul 2022   72  
12 Jul 2022   77  
13 Jul 2022   74  
14 Jul 2022   61  
15 Jul 2022   57  
16 Jul 2022   71  
17 Jul 2022   69  
18 Jul 2022   47  
19 Jul 2022   65  
20 Jul 2022   46  
21 Jul 2022   62  
22 Jul 2022   62  
23 Jul 2022   62  
24 Jul 2022   56  
25 Jul 2022   49  
26 Jul 2022   48  
27 Jul 2022   52  
28 Jul 2022   53  
29 Jul 2022   62  
30 Jul 2022   56  
31 Jul 2022   56