สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   58  
2 Jun 2022   65  
3 Jun 2022   61  
4 Jun 2022   51  
5 Jun 2022   53  
6 Jun 2022   52  
7 Jun 2022   66  
8 Jun 2022   57  
9 Jun 2022   47  
10 Jun 2022   68  
11 Jun 2022   60  
12 Jun 2022   46  
13 Jun 2022   77  
14 Jun 2022   64  
15 Jun 2022   60  
16 Jun 2022   74  
17 Jun 2022   75  
18 Jun 2022   87  
19 Jun 2022   64  
20 Jun 2022   71  
21 Jun 2022   83  
22 Jun 2022   74  
23 Jun 2022   76  
24 Jun 2022   60  
25 Jun 2022   75  
26 Jun 2022   53  
27 Jun 2022   59  
28 Jun 2022   73  
29 Jun 2022   87  
30 Jun 2022   50