สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   51  
2 May 2022   52  
3 May 2022   77  
4 May 2022   39  
5 May 2022   91  
6 May 2022   78  
7 May 2022   54  
8 May 2022   48  
9 May 2022   36  
10 May 2022   63  
11 May 2022   54  
12 May 2022   53  
13 May 2022   47  
14 May 2022   52  
15 May 2022   75  
16 May 2022   60  
17 May 2022   52  
18 May 2022   72  
19 May 2022   54  
20 May 2022   63  
21 May 2022   33  
22 May 2022   0  
23 May 2022   0  
24 May 2022   0  
25 May 2022   0  
26 May 2022   0  
27 May 2022   0  
28 May 2022   0  
29 May 2022   0  
30 May 2022   0  
31 May 2022   0