สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   51  
2 May 2022   52  
3 May 2022   77  
4 May 2022   39  
5 May 2022   91  
6 May 2022   78  
7 May 2022   54  
8 May 2022   48  
9 May 2022   36  
10 May 2022   63  
11 May 2022   54  
12 May 2022   53  
13 May 2022   47  
14 May 2022   52  
15 May 2022   75  
16 May 2022   60  
17 May 2022   52  
18 May 2022   72  
19 May 2022   54  
20 May 2022   63  
21 May 2022   62  
22 May 2022   66  
23 May 2022   78  
24 May 2022   61  
25 May 2022   72  
26 May 2022   67  
27 May 2022   64  
28 May 2022   75  
29 May 2022   65  
30 May 2022   73  
31 May 2022   57