สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   65  
2 Apr 2022   63  
3 Apr 2022   51  
4 Apr 2022   62  
5 Apr 2022   75  
6 Apr 2022   73  
7 Apr 2022   61  
8 Apr 2022   69  
9 Apr 2022   57  
10 Apr 2022   42  
11 Apr 2022   56  
12 Apr 2022   63  
13 Apr 2022   37  
14 Apr 2022   68  
15 Apr 2022   56  
16 Apr 2022   55  
17 Apr 2022   56  
18 Apr 2022   50  
19 Apr 2022   63  
20 Apr 2022   57  
21 Apr 2022   54  
22 Apr 2022   63  
23 Apr 2022   68  
24 Apr 2022   61  
25 Apr 2022   92  
26 Apr 2022   59  
27 Apr 2022   63  
28 Apr 2022   62  
29 Apr 2022   71  
30 Apr 2022   58