สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   69  
2 Feb 2022   60  
3 Feb 2022   53  
4 Feb 2022   55  
5 Feb 2022   53  
6 Feb 2022   64  
7 Feb 2022   87  
8 Feb 2022   60  
9 Feb 2022   48  
10 Feb 2022   83  
11 Feb 2022   46  
12 Feb 2022   47  
13 Feb 2022   76  
14 Feb 2022   55  
15 Feb 2022   63  
16 Feb 2022   60  
17 Feb 2022   71  
18 Feb 2022   46  
19 Feb 2022   51  
20 Feb 2022   43  
21 Feb 2022   50  
22 Feb 2022   40  
23 Feb 2022   62  
24 Feb 2022   58  
25 Feb 2022   55  
26 Feb 2022   41  
27 Feb 2022   49  
28 Feb 2022   46