สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2022   60  
2 Nov 2022   72  
3 Nov 2022   54  
4 Nov 2022   57  
5 Nov 2022   49  
6 Nov 2022   61  
7 Nov 2022   95  
8 Nov 2022   81  
9 Nov 2022   73  
10 Nov 2022   80  
11 Nov 2022   90  
12 Nov 2022   101  
13 Nov 2022   99  
14 Nov 2022   77  
15 Nov 2022   79  
16 Nov 2022   76  
17 Nov 2022   63  
18 Nov 2022   65  
19 Nov 2022   64  
20 Nov 2022   56  
21 Nov 2022   77  
22 Nov 2022   60  
23 Nov 2022   66  
24 Nov 2022   73  
25 Nov 2022   77  
26 Nov 2022   91  
27 Nov 2022   56  
28 Nov 2022   63  
29 Nov 2022   78  
30 Nov 2022   73