สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2022   69  
2 Oct 2022   46  
3 Oct 2022   47  
4 Oct 2022   70  
5 Oct 2022   73  
6 Oct 2022   65  
7 Oct 2022   69  
8 Oct 2022   54  
9 Oct 2022   39  
10 Oct 2022   63  
11 Oct 2022   67  
12 Oct 2022   50  
13 Oct 2022   58  
14 Oct 2022   61  
15 Oct 2022   57  
16 Oct 2022   70  
17 Oct 2022   65  
18 Oct 2022   57  
19 Oct 2022   62  
20 Oct 2022   58  
21 Oct 2022   55  
22 Oct 2022   66  
23 Oct 2022   49  
24 Oct 2022   49  
25 Oct 2022   55  
26 Oct 2022   59  
27 Oct 2022   54  
28 Oct 2022   80  
29 Oct 2022   59  
30 Oct 2022   64  
31 Oct 2022   73