สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2022   46  
2 Jan 2022   46  
3 Jan 2022   48  
4 Jan 2022   60  
5 Jan 2022   68  
6 Jan 2022   56  
7 Jan 2022   53  
8 Jan 2022   55  
9 Jan 2022   56  
10 Jan 2022   61  
11 Jan 2022   50  
12 Jan 2022   49  
13 Jan 2022   44  
14 Jan 2022   51  
15 Jan 2022   53  
16 Jan 2022   43  
17 Jan 2022   55  
18 Jan 2022   79  
19 Jan 2022   52  
20 Jan 2022   51  
21 Jan 2022   63  
22 Jan 2022   58  
23 Jan 2022   48  
24 Jan 2022   49  
25 Jan 2022   69  
26 Jan 2022   49  
27 Jan 2022   59  
28 Jan 2022   71  
29 Jan 2022   46  
30 Jan 2022   51  
31 Jan 2022   74