สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2021   50  
2 Sep 2021   53  
3 Sep 2021   56  
4 Sep 2021   57  
5 Sep 2021   52  
6 Sep 2021   60  
7 Sep 2021   72  
8 Sep 2021   79  
9 Sep 2021   62  
10 Sep 2021   73  
11 Sep 2021   57  
12 Sep 2021   52  
13 Sep 2021   54  
14 Sep 2021   26  
15 Sep 2021   51  
16 Sep 2021   55  
17 Sep 2021   43  
18 Sep 2021   33  
19 Sep 2021   27  
20 Sep 2021   31  
21 Sep 2021   33  
22 Sep 2021   31  
23 Sep 2021   45  
24 Sep 2021   35  
25 Sep 2021   35  
26 Sep 2021   21  
27 Sep 2021   36  
28 Sep 2021   31  
29 Sep 2021   33  
30 Sep 2021   24