สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2021   34  
2 Aug 2021   39  
3 Aug 2021   47  
4 Aug 2021   49  
5 Aug 2021   106  
6 Aug 2021   68  
7 Aug 2021   81  
8 Aug 2021   78  
9 Aug 2021   45  
10 Aug 2021   101  
11 Aug 2021   130  
12 Aug 2021   78  
13 Aug 2021   49  
14 Aug 2021   70  
15 Aug 2021   64  
16 Aug 2021   84  
17 Aug 2021   114  
18 Aug 2021   84  
19 Aug 2021   109  
20 Aug 2021   141  
21 Aug 2021   74  
22 Aug 2021   60  
23 Aug 2021   75  
24 Aug 2021   86  
25 Aug 2021   60  
26 Aug 2021   72  
27 Aug 2021   81  
28 Aug 2021   67  
29 Aug 2021   67  
30 Aug 2021   57  
31 Aug 2021   70