สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2021   27  
2 Jul 2021   42  
3 Jul 2021   29  
4 Jul 2021   51  
5 Jul 2021   43  
6 Jul 2021   47  
7 Jul 2021   45  
8 Jul 2021   50  
9 Jul 2021   39  
10 Jul 2021   48  
11 Jul 2021   41  
12 Jul 2021   36  
13 Jul 2021   46  
14 Jul 2021   45  
15 Jul 2021   37  
16 Jul 2021   40  
17 Jul 2021   34  
18 Jul 2021   53  
19 Jul 2021   40  
20 Jul 2021   45  
21 Jul 2021   38  
22 Jul 2021   55  
23 Jul 2021   39  
24 Jul 2021   41  
25 Jul 2021   44  
26 Jul 2021   41  
27 Jul 2021   49  
28 Jul 2021   47  
29 Jul 2021   45  
30 Jul 2021   41  
31 Jul 2021   49