สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   34  
2 Jun 2021   54  
3 Jun 2021   29  
4 Jun 2021   30  
5 Jun 2021   26  
6 Jun 2021   10  
7 Jun 2021   21  
8 Jun 2021   31  
9 Jun 2021   26  
10 Jun 2021   35  
11 Jun 2021   48  
12 Jun 2021   31  
13 Jun 2021   32  
14 Jun 2021   40  
15 Jun 2021   39  
16 Jun 2021   29  
17 Jun 2021   38  
18 Jun 2021   37  
19 Jun 2021   32  
20 Jun 2021   37  
21 Jun 2021   43  
22 Jun 2021   42  
23 Jun 2021   24  
24 Jun 2021   39  
25 Jun 2021   26  
26 Jun 2021   33  
27 Jun 2021   23  
28 Jun 2021   28  
29 Jun 2021   39  
30 Jun 2021   32