สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2021   32  
2 May 2021   31  
3 May 2021   31  
4 May 2021   43  
5 May 2021   39  
6 May 2021   38  
7 May 2021   39  
8 May 2021   38  
9 May 2021   33  
10 May 2021   31  
11 May 2021   35  
12 May 2021   43  
13 May 2021   48  
14 May 2021   37  
15 May 2021   31  
16 May 2021   56  
17 May 2021   22  
18 May 2021   41  
19 May 2021   41  
20 May 2021   47  
21 May 2021   58  
22 May 2021   46  
23 May 2021   34  
24 May 2021   31  
25 May 2021   39  
26 May 2021   26  
27 May 2021   26  
28 May 2021   41  
29 May 2021   32  
30 May 2021   21  
31 May 2021   19