สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   35  
2 Apr 2021   35  
3 Apr 2021   23  
4 Apr 2021   15  
5 Apr 2021   27  
6 Apr 2021   35  
7 Apr 2021   49  
8 Apr 2021   38  
9 Apr 2021   44  
10 Apr 2021   35  
11 Apr 2021   30  
12 Apr 2021   30  
13 Apr 2021   29  
14 Apr 2021   38  
15 Apr 2021   42  
16 Apr 2021   54  
17 Apr 2021   46  
18 Apr 2021   41  
19 Apr 2021   50  
20 Apr 2021   58  
21 Apr 2021   52  
22 Apr 2021   53  
23 Apr 2021   36  
24 Apr 2021   24  
25 Apr 2021   39  
26 Apr 2021   38  
27 Apr 2021   34  
28 Apr 2021   34  
29 Apr 2021   31  
30 Apr 2021   38