สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2021   32  
2 Nov 2021   50  
3 Nov 2021   34  
4 Nov 2021   68  
5 Nov 2021   41  
6 Nov 2021   63  
7 Nov 2021   31  
8 Nov 2021   40  
9 Nov 2021   51  
10 Nov 2021   58  
11 Nov 2021   44  
12 Nov 2021   45  
13 Nov 2021   50  
14 Nov 2021   63  
15 Nov 2021   84  
16 Nov 2021   76  
17 Nov 2021   56  
18 Nov 2021   53  
19 Nov 2021   52  
20 Nov 2021   58  
21 Nov 2021   48  
22 Nov 2021   62  
23 Nov 2021   46  
24 Nov 2021   51  
25 Nov 2021   37  
26 Nov 2021   48  
27 Nov 2021   38  
28 Nov 2021   0  
29 Nov 2021   0  
30 Nov 2021   0