สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2021   42  
2 Oct 2021   30  
3 Oct 2021   51  
4 Oct 2021   56  
5 Oct 2021   53  
6 Oct 2021   50  
7 Oct 2021   36  
8 Oct 2021   63  
9 Oct 2021   53  
10 Oct 2021   39  
11 Oct 2021   34  
12 Oct 2021   40  
13 Oct 2021   31  
14 Oct 2021   37  
15 Oct 2021   41  
16 Oct 2021   36  
17 Oct 2021   31  
18 Oct 2021   43  
19 Oct 2021   36  
20 Oct 2021   35  
21 Oct 2021   35  
22 Oct 2021   42  
23 Oct 2021   39  
24 Oct 2021   39  
25 Oct 2021   57  
26 Oct 2021   39  
27 Oct 2021   40  
28 Oct 2021   35  
29 Oct 2021   36  
30 Oct 2021   41  
31 Oct 2021   31