สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   26  
2 Jan 2021   17  
3 Jan 2021   15  
4 Jan 2021   30  
5 Jan 2021   21  
6 Jan 2021   34  
7 Jan 2021   28  
8 Jan 2021   24  
9 Jan 2021   32  
10 Jan 2021   17  
11 Jan 2021   31  
12 Jan 2021   17  
13 Jan 2021   23  
14 Jan 2021   26  
15 Jan 2021   18  
16 Jan 2021   18  
17 Jan 2021   27  
18 Jan 2021   34  
19 Jan 2021   30  
20 Jan 2021   49  
21 Jan 2021   43  
22 Jan 2021   43  
23 Jan 2021   39  
24 Jan 2021   26  
25 Jan 2021   46  
26 Jan 2021   17  
27 Jan 2021   16  
28 Jan 2021   45  
29 Jan 2021   32  
30 Jan 2021   18  
31 Jan 2021   28