เกี่ยวกับเรา

พัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่แนวหน้าในด้านธุรกิจ SUB CONTRACTOR ที่ลูกค้าเชื่อมั่นในไว้ใจในการบริการของเรา

บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด เป็นบริษัทจัดหาแรงงาน รับเหมาแรงงานฝ่ายผลิต รับเหมาแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม รับจ้างเหมาแรงงานในภาคอุตสาหกรรม จัดหาแรงงาน รับเหมาแรงงานคนไทย รับเหมาแรงงานไทย รับประกอบชิ้นงานทุกชนิด รับบรรจุและส่งสินค้า รับเหมาแรงงาน ฉะเชิงเทรา หาแรงงานไทย

บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด

       รับเหมาแรงงานไทย รับเหมาแรงงานฝ่ายผลิต รับเหมาแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม จัดส่งแรงงานในภาคอุตสาหกรรม จัดหาแรงงานไทย บริษัทจ้างเหมาแรงงาน รับจัดหาแรงงานคนไทย จัดหาพนักงานแรงงาน ผู้ให้บริการเอาท์ซ็อส (Out soure) บริษัทสรรหาและว่าจ้างพนักงานคนไทย  

       บริการรับเหมาแรงงาน ฉะเชิงเทรา, รับเหมาแรงงานฝ่ายผลิต ฉะเชิงเทรา, รับเหมาประกอบชิ้นงาน ฉะเชิงเทรา, บริษัทจัดหาพนักงาน ฉะเชิงเทรา, ผู้รับเหมาจัดหาแรงงานไทย ฉะเชิงเทรา บริการรับเหมาแรงงาน และบริการจัดหาแรงงานส่งเข้ายังสถานประกอบการ จัดหาคนตรงงาน ตรงเวลา รับผิดชอบในหน้าที่ และมีความซื่อสัตย์ 

บริษัท OUT SOURCE แรงงาน / บริษัทจัดหาพนักงาน  OUT SOURCE
  1. รับเหมาแรงงานไทย จัดหาฝ่ายผลิตในโรงงาน
  2. รับจ้างประกอบชิ้นงาน เช่นอะไหล่ แอร์ หน้าจอไอโฟน อะไหล่รถ ชิ้นส่วนปั้มชิ้นงานเหล็ก TV ตามสั่ง

  3. รับจ้างขนของจากตู้คอนเทนเนอร์ คลังสินค้า โกดัง (จัดเรียงสินค้าในคลัง) (จัดเรียงของขึ้นตู้โหลดเดอร์)
  4. รับเหมาจ้างแรงงานฝ่ายผลิต
  5. ผู้ให้บริการ เอาท์ซ๊อส สำหรับท่านอย่างมืออาชีพ
  6. นักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ ปรึกษา แก้ไขปัญหาแรงงาน
  7. สรรหาพนักงานคนไทย

สิ่งที่ได้จากการเลือกบริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
   - ลดเวลาในการหาพนักงาน
   - ได้พนักงานตรงกับความต้องการของลูกค้า
   - สามารถเพิ่มและลดอัตราพนักงานได้
   - ลดในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ โดยบริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาช่วยดูแลทั้งหมด

 

วิสัยทัศน์ : บริษัทฯ จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่แนวหน้าในด้านธุรกิจ SUB CONTRACTOR ที่ลูกค้าเชื่อมั่นในไว้ใจในการบริการของเรา
นโยบาย : มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร สร้างระบบการบริหารสู่มาตรฐานระดับสากลเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของงานและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด
จริยธรรมทางธุรกิจ : บริษัทฯจะปฎิบัติต่อลูกค้าและพนักงานด้วยความถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริต

แบบฟอร์มใบประเมิน

 

จัดหาแรงงานไทยในระยอง,ภาคตะวันออก,ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,จัดหาแรงงานไทย,เชียงใหม่,ลำพูน,เชียงราย,จัดหาแรงงานไทย,อีสาน,นครราชสีมา,อุบลราชธานี,มุกดาหาร,ขอนแก่น,จัดหาแรงงานไทย,ใต้,สุราษธานี,นครราชสีมา,ภูเก็ต,สงขลา,ชุมพร,กระบี่,พังงา, รับจัดหาพนักงานรายวัน,แรงงานรายวัน,ซับหาแรงงาน, รายชื่อ outsource,outsource พนักงงานคลังสินค้า,แหล่งหาแรงงานอุตสาหกรรม