เกี่ยวกับเรา

พัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่แนวหน้าในด้านธุรกิจ SUB CONTRACTOR ที่ลูกค้าเชื่อมั่นในไว้ใจในการบริการของเรา

บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด

       
       ผู้ให้บริการด้านการจัดหาแรงงานฝ่ายผลิต รับเหมาแรงงานไทย บริษัทจัดหาแรงงานครบวงจร ด้วยเราประกอบธุรกิจมามากกว่า10 ปี มีลูกค้ากว่า 500 ราย ปัจจุบันเราให้บริการด้านการจัดหาแรงงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย อย่างถูกฎหมาย

       บริษัทจัดหาแรงงาน, รับจัดหาแรงงานฝ่ายผลิต, บริษัทรับจัดหาแรงงาน, บริการจัดหาแรงงาน, รับเหมาแรงงานไทย, รับจัดหาพนักงานOutsoure, บริษัทรับประกอบชิ้นงาน, บริษัทรับบรรจุสินค้า, บริษัทรับจัดส่งสินค้า, หาแรงงานเข้าโรงงาน

รับจัดหาแรงงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก 50-1000 คน
 1. ลดเวลาในการจัดหาแรงงาน
 2. ได้แรงงานฝ่ายผลิตตรงต่อความต้องการ
 3. สามารถเพิ่มหรือลด จำนวนแรงงานได้ตามความต้องการ

เราให้บริการดังนี้
  1. บริการจัดหาแรงงานไทย แรงงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
  2. รับจัดหาแรงงานในโรงงานประกอบชิ้นงาน 
  3. รับจัดหาแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
  4. รับจัดหาพนักงาน out soure
  5. รับประกอบชิ้นงานทุกชนิด
  6. บริษัทรับบรรจุสินค้า 
  7. บริษัทรับจัดส่งสินค้า
  8. รับสรรหาพนักงานเข้าโรงงานอุตสาหกรรม
  9. รับจัดเรียงสินค้าในคลังสินค้า
  10. รับเรียงสินค้าในตู้คอนเทรนเนอร์
  11. รับจัดงานแรงงานตามสัญญาจ้าง
  12. รับจัดหาแรงงานเร่งด่วน

บริการจัดหาแรงงานไทย รับเหมาแรงงานไทย รับเหมาแรงงานไทย
      เราพร้อมให้บริการจัดหาแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรม โดยเรารับ จัดหาแรงงานฝ่ายผลิต รับจัดหาแรงงานประกอบชิ้นงาน อะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้า รับจัดหาแรงงานในคลังสินค้า โกดัง

    

บริษัทจัดหาแรงงาน, รับจัดหาแรงงานฝ่ายผลิต, บริษัทรับจัดหาแรงงาน, บริการจัดหาแรงงาน, รับเหมาแรงงานไทย, รับจัดหาพนักงานOutsoure, บริษัทรับประกอบชิ้นงาน, บริษัทรับบรรจุสินค้า, บริษัทรับจัดส่งสินค้า, หาแรงงานเข้าโรงงาน